De Engen horen bij het Gooise Landschap en bij de geschiedenis van zijn bewoners. De Naarder Eng is één van de weinig overgebleven, relatief gave engen van het Gooi. Het kleinschalige landschap van de Naarder Eng wordt gekarakteriseerd door een afwisseling van akkers, heide, schrale graslanden, percelen bos en een bijzondere kustvorm.

De tocht gaat door de Vesting van Naarden, langs Oud Valkeveen en langs diverse heidevelden terug naar Bussum.

Deze tocht wordt gereden op:

  • woensdag 14 juni 2017
  • zondag 20 augustus 2017

Startpunt: Station Bussum-Zuid (hotelzijde) om 10.00 uur

Terug naar ROUTES