In 2024 bestaat Hilversum 600 jaar. In verband hiermee gaat het Fietsgilde een drietal fietstochten organiseren met als thema “600 jaar wonen in Hilversum”.
Voor deze tochten dient men zich vooraf aan te melden. Nadere informatie volgt nog via de media en onze website.

De tochten worden gereden op zondag 14 juli 2024, zondag 11 augustus 2024 en zondag 8 september 2024.
Vertrek om 10.00 uur vanaf de Kerkbrink in Hilversum.