Tot halverwege de 19e eeuw was het in het arme Hilversum met de zorg voor armen, zieken en ouderen droevig gesteld. In 1838 begon Johannes Fredericus van Hengel zijn dokterspraktijk in Hilversum en bleef die praktijk maar liefst 54 jaar lang uitoefenen. Het leven van dokter van Hengel is een voortdurende strijd geweest voor verbetering van het lot van de sociaal zwakkeren. Hij vocht tegen mestvaalten in het dorp, streed tegen de epidemieën en beijverde zich voor een “warme spijs uitdeling”, een badhuis, inentingen en aanleg van waterleiding.

Met Jacobus Penn, geneeskundig inspecteur Noord Holland, stichtte hij in 1878 De Trompenberg, het eerste Nederlandse kuuroord. Eveneens werd door beide artsen Het Witte Kruis, waartoe sanatorium Heideheuvel behoorde, in het leven geroepen. Het ging hierbij om de eerste kruisvereniging in het land.

Wat is er van al deze activiteiten nog te zien in Hilversum en welke gezondheidsvoorzieningen werden na de periode van Hengel in de 20e eeuw opgebouwd in Hilversum? Middels deze fietstocht hopen we een inzicht te geven in het heden en verleden van de gezondheidszorg in Hilversum. Ook door de hoge vergrijzing in Hilversum zijn bijvoorbeeld veel initiatieven genomen en extra impulsen gegeven aan de ouderenzorg. In het verleden veelal middels landhuizen en villa’s en later middels de bouw van zeer moderne zorg- en behandelcentra zoals bijvoorbeeld De Egelantier. Uiteraard ontbreekt het landgoed “Zonnestraal” in het zuiden van de stad niet op deze tocht en zullen we ook aan het nieuwe “TerGooi”ziekenhuis een bezoek brengen.

De tocht geeft tevens een beeld van karakteristieke Hilversumse wijken. Naast de villawijken Trompenberg en Boomberg is dat met name het Bloemenkwartier.

Deze tocht wordt gereden op zaterdag 27 mei 2023.

Startpunt: Kerkbrink, Museum Hilversum (10.00 uur)

Terug naar ROUTES