Deze tocht gaat door een prachtig natuurgebied naar de Vecht. In het verleden was dit een groot moerasgebied.  De Vecht fungeerde vroeger als een afwateringskanaal voor de veenmoerassen en vormde de verbinding van de Rijn met Amsterdam. Vanaf het jaar 1000 is het moerassige gebied ontgonnen in opdracht van de bisschop en de graven van Holland. Door het graven van sloten kon het water uit de veengebieden afwateren op de Vecht.

De ontginning begon vanaf de Vecht waar men op de hoger gelegen delen  ging wonen en later kastelen en buitenplaatsen creëerde. De structuur die in het landschap ontstond is tot op de dag van vandaag nog goed te zien. Eerst ontstond er akkerland en later werd er turf gestoken waardoor het gebied vernatte. Zo ontstonden er plassen en een groot moerasgebied.

Nu is het een prachtig natuurgebied en natuurmonumenten is hier al een aantal jaren aan het experimenteren met nieuwe natuur: het Trilveen. Zodden zijn de voorlopers van trilvenen in de fase tussen open water en trilveen.

We fietsen door dit gebied naar de Vecht. We volgen het Tienhovens kanaal, passeren het Bert Bosch pad waar de nieuwe natuur al goed zichtbaar is en de Breukeleveense eendenkooi. Halverwege pauzeren we bij de ‘Strook’ waar we koffie drinken en dan fietsen we door de Bethunepolder naar de Vecht. De lunch gebruiken we bij het buitenhuis Goudenstein, vroeger het raadhuis van Maarssen met bankjes in het park en aan de rivier. Vervolgens volgen we de Vecht naar het Slot Zuylen en gaan vanaf daar via de Maarsseveense Plassen en Westbroek weer terug naar Hilversum.

Als u klikt op onderstaande link ziet u een filmpje over de Westbroekse Zodden, samen met de Weerribben en de Wieden behorend tot de mooiste laagveengebieden van ons land:
Westbroekse Zodden | Trots op Eigen Bodem – YouTube

Tevens treft u een filmpje aan over Westbroek waarbij de Hervormde Kerk aldaar als Rijksmonument centraal staat:
levende monumenten: Hervormde kerk Westbroek – YouTube

 

 

 

De tocht wordt gereden op zaterdag 15 juni 2024 en op zondag 22 september 2024.

Startpunt: Kerkbrink Hilversum (10.00 uur)

Terug naar ROUTES