Natuurbruggen, ook wel Ecoducten genoemd, zijn een steeds meer voorkomend verschijnsel. Door de verstening van Nederland, door stadsuitbreiding, industrie, wegen en spoorlijnen, raakten de natuurgebieden steeds meer versnipperd. Dit heeft grote gevolgen voor de natuur. Op de kleine, geïsoleerde stukjes natuurgebied kunnen dieren en planten zich niet goed ontwikkelen. Vele soorten sterven uit. Daarom werd in 1990 de Ecologische Hoofdstructuur geïntroduceerd. Tijdens onze tocht komen wij hierop nog terug. De tocht gaat over de natuurbruggen Zanderij Crailo en Laarderhoogt, de oudste en één van de nieuwste natuurbruggen van het Gooi.

Dit jaar wordt de tocht gereden op woensdag 2 augustus 2023. Vertrek om 13.30 uur vanaf de Kerkbrink in Hilversum (voor het Museum).

Terug naar ROUTES